Avbrutna studier

Måste intygas. Viktig information från CSN

Bibliotek

Kommunbiblioteket ligger i anslutning till våra lokaler. På biblioteket kan du få hjälp med att låna kurslitteratur.

Folkhögskola

Läs mer

Frånvaro

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Högskoleprov

Högskoleprovet kan göra det lättare för dig att komma in på högskolan. Genom att skriva högskoleprovet konkurrerar du i en urvalsgrupp till. Högskoleprovet kan du skriva två gånger per år och anmälan hittar du här: Startsida – Anmälan till högskoleprovet (hogskoleprov.nu) 

Provet är giltigt i fem år.

Här hittar du mer information om högskoleprovet:

Det viktigaste om högskoleprovet (studera.nu)

Tänk på att du inte alltid behöver prestera jättebra på provet för att kunna ha möjlighet att komma in på en utbildning. Ett halvbra resultat kan ibland räcka ganska långt!

Individuell studieplan

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.

Kök

På lärcentrum finns tillgång till kylskåp, mikrovågsugn, kaffebryggare och vattenkokare. Det går utmärkt att ha matlåda med sig.

Prövning

En person kan göra en prövning i en kurs som man har F/IG i sedan tidigare. Om man vill höja sitt betyg i en tidigare godkänd kurs eller om man inte har möjlighet att följa undervisningen i en hel kurs. Varje prövning kostar den studerande 500kr och betalas vid anmälan. Anmälan måste göras minst en månad innan det tänkta prövningstillfället. 

Statens Servicekontor

För dig som behöver hjälp med kontakt med myndigheterna Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen eller Skatteverket finns Statens Servicekontor. Statens Servicecenter hittar du i Kulturhuset. De kan till exempel hjälpa till med att ordna personnummer. Information om deras öppettider hittar du HÄR.

Tentamen

Om ditt lärosäte tillåter det kan du göra både muntlig och skriftlig tentamen hos oss.

Vill du tentera på vårt lärcentrum ska du ansöka hos ditt universitet/högskola om att få skriva tentamen på annan ort. Du måste även anmäla till oss senast 14 dagar innan tentamenstillfället.

Trådlöst nätverk/Wifi

Inskrivna elever får inloggningsuppgifter av personal. Mycloud kan användas av alla.

Utrustning

På Lärcentrum har du som studerar tillgång till:

  • Datorer
  • Fjärrutrustning
  • Skrivare/scanner/kopiator
  • Trådlöst internet

Utländska betyg

Du som har utländsk gymnasieutbildning kan komplettera med kurser hos oss och bli behörig att söka högskolan. Om dina betyg är översatta och du har scannat in dem när söker någon utbildning via antagning.se, så kommer dina betyg att bedömas automatiskt.

Men du kan också ansöka om att få betygen bedömda i förväg hos UHR. Detta kan ta upp till ett halvår innan du får svar. UHR bedömer alla sorters utbildningar som tex utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och akademisk utbildning.

Om dokumenten är utfärdade på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken så måste de översättas till något av dessa språk av en auktoriserad translator före du kan ansöka.

Här finns information för dig som är ny i Sverige och vill studera vidare:

Ny i Sverige (studera.nu)

Bedömning av utländsk utbildning – Universitets- och högskolerådet (UHR)

Länk till ansökan om bedömning av utländsk utbildning.

Ansökan om bedömning – Universitets- och högskolerådet (UHR)