Du kanske går i tankar på att utbilda dig till sjuksköterska men saknar en del för att uppnå den särskilda behörigheten till sjuksköterskeprogrammet. Då finns det möjlighet till att läsa ett snabbspår för att uppnå behörighetskraven. Kontakt oss om du är intresserad och om du har ambitioner att hinna med en eventuell ansökan till vårterminen 2024.

Tags:

Comments are closed