Vilhelmina Lärcentrum ger i samarbete med Inlandsfrakt en lärlingsutbildning till Lastbilstekniker. I ansökan väljer du vilken verkstad […]
Asfalt, krossning & betong Processtekniker är en yrkeshögskola för dig som vill arbeta inom krossverk, asfaltverk […]
Programmet vänder sig till de som har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola och vill […]
Har du tankar på att skaffa dig en universitetsutbildning? Antagning.se har öppnat anmälningsperioden till höstens utbildningar. […]
Luleå Tekniska Universitet ger fr.o.m. höstterminen studenter möjlighet att bli ämneslärare med ett nytt flexibelt distansupplägg. […]
Lärcentrum kommer att vara obemannat från 22 december till 8 januari. Om ni behöver komma i […]
För dig som behöver komplettera t.ex. matematik för behörighet till högre studier har nu möjligheten att […]
Nu kan ni återigen ansöka till den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen som anordnas av Umeå universitet. Lärcentrum kommer […]
En högaktuell utbildning för dig som arbetar eller kommer att arbete inom IT-säkerhet. Utbildningen kommer bedrivas […]