För dig som behöver komplettera t.ex. matematik för behörighet till högre studier har nu möjligheten att […]
Nu kan ni återigen ansöka till den decentraliserade sjuksköterskeutbildningen som anordnas av Umeå universitet. Lärcentrum kommer […]
En högaktuell utbildning för dig som arbetar eller kommer att arbete inom IT-säkerhet. Utbildningen kommer bedrivas […]