I svenskundervisningen för invandrare (SFI) skall invandrare få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv.

Kursen skall förbereda för en vid och varierande språkanvändning
Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Rätt att delta i studierna har personer som är:

  • Bosatta i Sverige enligt EU-rätten
  • Fyller 16 år (fr.o.m. 1 juli året man fyller)
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D

Studieformer

Språkstudierna kan ske på heltid eller deltid. Till SFI-utbildningen är det kontinuerlig antagning under året och skall påbörjas inom tre månader från anmälningstillfället.

Svenskundervisningen sker i SFIs lokaler på Åsele centralskola/SFI på Skolgatan 1.

Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. De olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Betyg ges i betygsstegen Godkänt och Icke Godkänt.

SFI kan kombineras med andra kurser inom Komvux i ett individuellt studieprogram, praktik eller arbete.

Behöver studenter tillgång till datorer finns det både i SFI-lokalen och på Lärcentrum.

Ansökningsblankett finns att hämta på följande länk: Anmälan till SFI