Åsele Lärcentrum som erbjuder och ansvarar för vuxenutbildning i Åseles kommun. Det är du och dina behov i studierna som är viktigast för oss. Det innebär att du själv väljer vad, hur och när du vill studera – utifrån just din livssituation.

Vi hjälper till med allt från grundvux till akademiska studier till uppdragsutbildningar för näringslivet.

På Lärcentrum har du tillgång till studieplatser, datorer, bredband, webbkameror, videokonferens och bibliotek. Här träffar du också andra studenter och kan hjälpa varandra, bilda studiegrupper eller bara fika tillsammans. Personalen på Lärcentrum hjälper också till med stöttning, teknik, kontakter, tentor med mera.

Biblioteket som ligger i anslutning till Lärcentrum hjälper till med att hitta och låna kurslitteratur och annat, både digitalt och tryckt, material som behövs.