Vilhelmina Lärcentrum ger vindkraftsintresserade möjlighet att utbilda sig till vindkraftstekniker hos dem fr.o.m. hösten 2024. Vindkraftstekniker är en yrkeshögskola för dig som vill arbeta med service- och underhållsarbeten i vindkraftsparker.

Utbildningen omfattar ca 15 månader och har 35 studerandeplatser.

Flera teoretiska moment är på distans, med lektioner på fjärr och distansuppgifter, men du behöver vara för plats för laborationer och moment som krävs för de praktiska inslagen. 

30 % av utbildningstiden utgörs av LIA, lärande i arbete dvs. praktik.

Mer information och ansökan finns här.

Categories:

Tags:

Comments are closed